Kierunki Jazdy

Obszarem działalności jest teren całej Europy:

Główne kierunki na których można spotkać nasze pojazdy to:

Niemcy- Polska,Litwa,Łotwa, Estonia

Niemcy- Włochy

Polska-Niemcy-Polska

Niemcy - Niemcy (transport kabotażowy)

Niemcy-Francja-Belgia

Transport  z Niemiec do Polski

Litwa - odbiór kontenerów morskich z portu w Kłajpedzie

Stralis Low Deck

 

Pojazdy stacjonują w bazie eksploatacyjnej zlokalizowanej w Luboniu k.Poznania.